ABDULRAHIM PLACE

อาคารอับดุลราฮิม เพลส (Abdulrahim Place) เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ สูง 34 ชั้น มีพื้นที่สำนักงานให้เช่ากว่า 48,000 ตรม 
ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจการเดินทางสะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สีลม และลุมพินี หรือสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง
ใช้เวลาเดินเพียงประมาณ 5 นาที (สถานีห่างจากอาคารเพียง 500-600 เมตร) นอกจากนั้นภายในอาคารยังมีร้านอาหาร
ร้านค้าต่างๆ และธนาคารชั้นนำให้บริการ  อาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมตามมาตราฐาน
มีการตรวจตราตามจุดต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง มีโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารกว่า 190 จุด
และบันทึกภาพด้วยระบบดิจิตอล พร้อมทั้งมีพื้นที่จอดรถรองรับได้มากกว่า 1,000 คัน