BANGKOK CITY TOWER

อาคารบางกอกซิตี้ (Bangkok City Tower) เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ สูง 30 ชั้น มีพื้นที่สำนักงานให้เช่ากว่า 42,000 ตรม
ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจการเดินทางสะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี และสถานีบริการรถ BRT
เพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ นอกจากนั้นภายในอาคารยังมีร้านค้า และร้านกาแฟชั้นนำให้บริการ
อาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมตามมาตราฐาน มีการตรวจตราตามจุดต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง
และบันทึกภาพด้วยระบบดิจิตอล พร้อมทั้งมีพื้นที่จอดรถรองรับได้มากกว่า 800 คัน